Brunnstätning kan vara bra att ha, för att skydda brunnar mot, då det finns risk för läckage med miljöskadliga vätskor. Det finns idag olika tätningar för brunnar att välja på. Vad för typ av tätning för brunn du ska satsa på, det beror på lite olika saker.

Enligt Miljöbalken 2:2§ så har man en skyldighet att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Så finns det risk för att miljöskadliga vätskor läcker ut, så ska man åtgärda det. Bland annat ingår då att täcka över brunnar och avlopp för att förhindra att det läcker ut till naturen

Tätning för brunn

När du ska använda en brunnstätning, så är det viktigt att veta vad för typ av brunn det är som ska skyddas. Det finns ju idag bland annat dessa:

  • Gatubrunnar
  • Vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock
  • Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn eller rännstensbrunn)

Du bör om en olycka inträffar där det finns risk för spridning av farliga kemikalier uppmärksamma vad för brunn det är, kontakta räddningstjänsten samt se till att täta brunnen!

Vilka kemikalier ska brunnstätningen skydda mot?

När det gäller brunnstätning, så är det viktigt att den är i det material som skyddar mot det som läcker ut. Så jobbar du med en viss vätska eller kemikalier så är det bra att alltid ha tillgång till rätt sorts brunnstätning.

Om det körs trafik i det området som det läckt ut, så bör brunnstätningen vara anpassad för att tåla överkörning.

Du kan hos Acitex hitta brunnstätningar för brunnar som är gjorda i PU och sluter helt tätt mot underlaget. De består då av allround mattor som tål både värme och kyla och är resistenta mot kolväten och de flesta kemikalier samt att de tål tung trafik.